Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis“

 

Sistemos naudotojų vadovas

http://www.vrk.lt/media/images/vrk.logo.gif


Turinys

1          Įvadas. 5

2          Terminai, santrumpos. 5

3          Rinkimų organizatoriai 5

3.1               Bendra informacija. 5

3.1.1     Prisijungimas per VIISP. 5

3.1.2     Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu. 8

3.1.3     Atsijungimas nuo sistemos. 9

3.1.4     Paieška. 9

3.1.5     Filtravimas. 9

3.1.6     Puslapiavimas. 10

3.1.7     Naudotojo profilis. 11

3.2               Naujienos ir jų administravimas. 12

3.2.1     Naujienų sąrašo peržiūra. 12

3.2.2     Naujienos kūrimas. 14

3.2.3     Naujienos redagavimas ir peržiūra. 15

3.2.4     Naujienos šalinimas. 16

3.2.5     Naujienų skaitymas. 16

3.3               Apklausos ir jų administravimas. 17

3.3.1     Apklausos kūrimas. 17

3.3.2     Dalyvavimas apklausoje. 20

3.3.3     Apklausos rezultatų peržiūra apklausos autoriui 23

3.4               Pranešimai 25

3.4.1     Gautų pranešimų peržiūra. 25

3.4.2     Išsiųstų pranešimų peržiūra. 26

3.4.3     Naujo pranešimo rašymas. 27

3.4.4     Atsakymas į pranešimą. 28

3.5               DUK administravimas. 28

3.5.1     DUK kategorijų kūrimas. 28

3.5.2     DUK administravimas. 30

3.6               Terminų žodyno administravimas. 31

3.7               Pažymų užsakymų valdymas. 33

3.7.1     Pažymų užsakymų sąrašas. 33

3.7.2     Pažymų užsakymų rezervacija. 34

3.7.3     Pažymų užsakymų patvirtinimas ir atmetimas. 36

3.8               El. dokumentų valdymas. 37

3.8.1     El. dokumentų sąrašas. 37

3.8.2     El. dokumentų rezervacija. 38

3.8.3     El. dokumentų grąžinimas taisymui 39

3.8.4     El. dokumentų perdavimas tvirtinimui 40

3.8.5     El. dokumentų patvirtinimas ir atmetimas. 41

3.9               Iniciatyvų valdymas. 42

3.9.1     Iniciatyvos. 42

3.9.2     Už iniciatyvą pasirašiusių asmenų peržiūra. 46

3.9.3     Europos Sąjungos piliečių parašų patikra. 48

3.10             Asmenų, už kuriuos pasirašoma, valdymas. 49

3.11             Išrinktų narių administravimas. 52

3.11.1     Išrinktų Savivaldybių tarybų narių administravimas. 52

3.11.2     Išrinktų Seimo narių administravimas. 55

3.11.3     Europos parlamento narių, išrinktų Lietuvos Respublikoje, administravimas. 58

3.12             Pasiruošimas rinkimams. 60

3.12.1     Tvarkyti apylinkių ribas. 60

3.12.2     Koreguoti susijusią ribą. 61

3.12.3     Pašalinti susijusią ribą. 63

3.12.4     Sukurti naują ribą. 65

3.12.5     Koreguoti ribą. 69

3.12.6     Pašalinti ribą. 70

3.12.7     Apylinkės ribų sąrašo atspausdinimas. 71

3.12.8     Apylinkės ir ribos žemėlapių rodymas. 72

3.12.9     Apygardoje neaprašytų teritorijų peržiūra. 73

3.12.10     Apygardoje neaprašytų gatvių peržiūra. 74

3.12.11     Apygardoje neaprašytų namų peržiūra. 77

3.12.12     Apygardų ir apylinkių klasifikatorius. 78

3.12.12.1     Sukurti naują apygardą. 78

3.12.12.2     Koreguoti apygardą. 81

3.12.12.3     Panaikinti apygardą. 82

3.12.12.4     Sukurti naują apylinkę. 83

3.12.12.5     Koreguoti apylinkę. 85

3.12.12.6     Panaikinti apylinkę. 87

3.12.12.7     Apylinkės pavaldumo keitimas. 88

3.13             Einamieji rinkimai 90

3.13.1     Keisti ribų eiliškumą. 90

3.13.2     Apygardų ir apylinkių kontaktinė informacija. 92

3.14             Rinkėjai 99

3.14.1     F5 formos. 99

3.14.2     Blokas: Užklausos sąlygos. 100

3.14.3     Blokas: Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai 101

3.14.4     Blokas: Funkcijų blokas. 101

3.14.5     Blokas: Prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas. 102

3.14.6     Rinkėjų sąrašas. 105

3.14.7     Blokas: Apygarda / Apylinkė. 106

3.14.8     Blokas: Apylinkės požymiai 106

3.14.9     Blokas: Pasirinkti iš sąrašo. 107

3.14.10     Blokas: Išplėstos pasirinkimo sąlygos. 107

3.14.11     Blokas: Funkcijų blokas. 108

3.14.12     Blokas: Rinkėjų sąrašas. 108

3.14.13     Požymių suteikimas rinkėjams, naudojant mygtuką „žymėk“ 109

3.14.14     Požymių suteikimas rinkėjams, naudojant rinkėjų sąrašo kontekstinį meniu. 110

3.14.15     Veiksmas: Perkelk. 111

3.14.16     Rinkėjo paieška. 112

3.15             Ataskaitos. 113

3.15.1     Ataskaitų formavimas. 113

3.15.2     Ataskaitų protokolų paieška ir spausdinimas. 116

3.15.3     Ataskaitų klasifikatorius. 120

3.16             Papildomos funkcijos. 121

3.16.1     Žymėti rinkėjus neveiksniais. 121

3.16.2     Žymėti rinkėjus neįgaliais. 122

3.16.3     Pakrauti rinkėjus iš failo kortelių spausdinimui 122

3.16.4     Blokas: Pakrautos duomenų bylos. 123

3.16.5     Blokas: Pakrauti asmenys iš duomenų bylos. 123

3.17             Papildomos funkcijos. Importuoti duomenų failus iš ABRIS3. 124

3.18             Valdymas. 124

3.18.1     Nustatymai 124

3.18.2     Klasifikatoriai 124

3.18.3     Monitoringas. 124

3.18.4     Blokas: Apygardos. 125

3.18.5     Blokas: Apylinkės. 125

3.18.6     Rinkimų dienos monitoringas. 125

3.18.7     Blokas: Apygardos. 126

3.18.8     Blokas: Apylinkės. 126

3.19             Kita. Informacija. 127

3.20             Kita. Pagalba. 127

3.21             Kita. Apie RSTS. 127

3.22             Kita. Grįžti į pradžią. 127

4          Pakeitimų istorija. 127

 

 


1      Įvadas

Šiame dokumente yra pateikiama visa reikalinga informacija ir veiksmai sistemos naudotojams (rinkimų organizatoriams) besinaudojantiems „Rinkėjo puslapio“ informacinės sistemos vidine dalimi.

2      Terminai, santrumpos

Terminas, sutrumpinimas

Paaiškinimas

VRK, Perkančioji organizacija

Vyriausioji rinkimų komisija

Naudotojas, vartotojas

Sistema besinaudojantis LR pilietis

Rinkimų organizatorius

VRK, apygardos ar apylinkės komisijos darbuotojas

Tieto, Tiekėjas, Diegėjas

UAB „Tieto Lietuva“

RP

 „Rinkėjo puslapio“ informacinė sistema

Programinė Įranga

Rinkėjas

LR pilietis, turintis balsavimo teisę

3      Rinkimų organizatoriai

3.1   Bendra informacija

3.1.1             Prisijungimas per VIISP

Šiame skyriuje bus pateikiama informacija kaip neprisijungęs naudotojas gali prisijungti prie savo paskyros per VIISP.

Pav. 1

 

Dešiniame viršutiniame lango kampe paspaudus mygtuką „Prisijungti“ (Pav. 1) yra atidaromas prisijungimo prie sistemos langas. Norint prisijungti prie sistemos yra paspaudžiamas mygtukas „VIISP“. Jį paspaudus yra atidaromas elektroninių valdžios vartų langas (Pav. 2), kuriame naudotojas gali pasirinkti vieną iš prisijungimo variantų:

·         Bankas

·         El. parašo naudotojams

·         Asmens tapatybės kortelė

·         Valstybės tarnautojo kortelė

Pav. 2

 

Bankas

Paspaudus mygtuką „Bankas“ yra atidaromas langas, kuriame galima pasirinkti įstaigą, per kurią naudotojas pageidauja identifikuotis (Pav. 3):

·         Swedbank

·          SEB

·          DNB

·          Danske Bank

·          Nordea

·          Citadele

·         Šiaulių bankas

·          Šiaulių bankas (verslui)

·          Medicinos bankas

·         Ūkio bankas

·         Lietuvos kredito unijas

Pav. 3

Naudotojas pasirenka įstaigą, per kurios sistemą nori identifikuotis (turi būti klientas). Atidaromas pasirinktos įstaigos prisijungimo langas. Naudotojui save identifikavus ir sutikus, kad jo duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė) bus perduoti RP, jis yra nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

El. parašo naudotojams

Paspaudus mygtuką „El. parašo naudotojams“ yra atidaromas langas (Pav. 4), kuriame naudotojas gali pasirinkti kokiu būdu norima jungtis:

·         Skaitmeninio sertifikavimo centras

·          Registrų centras

·         Mobilaus ryšio operatorius

Pav. 4

Paspaudus ant norimo prisijungimo būdo, ,naudotojui yra atidaromas el. parašo autentifikavimo langas. Jame reikia suvesti visus reikalaujamus prisijungimo duomenis ir paspausti mygtuką prisijungti. Naudotojas nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

 

Asmens tapatybės kortelė, Valstybės tarnautojo kortelė

Prieš norint jungtis su asmens tapatybės kortele arba valstybės tarnautojo kortele reikia įsitikinti, kad kompiuteryje yra sudiegta reikiama prisijungimo įranga. Tokiu būdu galite prisijungti tik tuo atveju, jei turite naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę, išduotą ne anksčiau nei 2009 metais. Norint identifikuotis naudojantis el. parašu reikalaujama, kad:

Jeigu įranga yra sudiegta, paspaudus mygtuką „Asmens tapatybės kortelė“ arba „Valstybės tarnautojo kortelė“ yra atidaromas langas, kuriame yra mygtukas „Pasirinkite sertifikatą“. Paspaudus jį yra nuskaitomi kortelėje esantys sertifikatai, iš kurių galima pasirinkti vieną. Pasirinkus galiojantį sertifikatą, naudotojas nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

Daugiau informacijos kaip jungtis per VIISP galima pamatyti vaizdo medžiagoje paspaudus šią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=Bq9GMv1B2uI

3.1.2             Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

Šiame skyriuje bus pateikiama informacija kaip neprisijungęs naudotojas gali prisijungti prie savo paskyros naudodamasis prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.

Pav. 5

 

Dešiniame viršutiniame lango kampe paspaudus mygtuką „Prisijungti“ (Pav. 5) yra atidaromas prisijungimo prie sistemos langas (Pav. 6).

Pav. 6

 

Naudotojas laukuose „Prisijungimo vardas“ ir „Slaptažodis“ įveda jam suteiktus duomenis ir paspaudžia mygtuką „Prisijungti“ (Pav. 6).

3.1.3             Atsijungimas nuo sistemos

Pav. 7

Rinkėjas nuo sistemos gali atsijungti paspaudęs mygtuką „Atsijungti“ (Pav. 7).

 

3.1.4             Paieška

Pav. 8

Paieška atliekama viršutinėje meniu juostoje paspaudus mygtuką  (Pav. 8). Paspaudus šį mygtuką atsiranda papildomas laukas. Jame įvedami raktiniai paieškos žodžiai ir paspaudžiamas „Enter“ klavišas.

 

3.1.5             Filtravimas

Sistemoje yra galimas duomenų filtravimas pagal įvairius parametrus. Filtre yra nurodomos visos reikšmės, kurios aktualios detaliam paieškos atlikimui. Pvz. Pažymų užsakymus galima filtruoti pagal rinkimų pateikimo datą, pažymų tipą, pažymos kodą ir kt. parametrus (Pav. 9):

Pav. 9

Duomenys yra filtruojami, kai paspaudžiamas mygtukas „Filtruoti“. Mygtukas „Išvalyti“ naudojamas įvestų filtro parametrų reikšmių pašalinimui.

Jeigu filtro lauke yra nurodoma juoda rodyklė  (pažymos tipas, atsiėmimo būdas), vadinasi filtro reikšmė yra pateikiama iš sąrašo, reikia tik pradėti vesti. Lauko reikšmė yra pateikiama suvedus jau pirmą simbolį. Filtro laukuose, kuriuose nėra rodyklės, reikšmė yra pildoma naudotojo. Neteisingai suvedus duomenis ir paspaudus „Filtruoti“ yra išmetama reikšmė „Nėra duomenų“ (Pav. 10).

Pav. 10

 

3.1.6             Puslapiavimas

Jeigu įrašų sąrašas yra ilgas, įrašai yra išskaidomi į atskirus puslapius.

Pav. 11

Lango dešiniame kampe galima pasirinkti kiek įrašų norima matyti lange. Galimos reikšmės yra 5, 10, 20 ir 50.

Pav. 12

 

 

3.1.7             Naudotojo profilis

Organizatorius savo profilį gali pasiekti paspaudęs rodyklę prie savo statuso ir išsiskleidusiame meniu paspausti mygtuką „Profilis“ (Pav. 13):

Pav. 13

Atsidaro organizatoriaus profilio langas (Pav. 14):

Pav. 14

Jį sudaro:

·         Vardas, pavardė – prisijungusio asmens vardas ir pavardė

·         Statusas, rolė – prisijungusio asmens statusas ir rolė sistemoje

·         Darbo vieta – prisijungusio asmens darbo vieta (Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija, apylinkės rinkimų komisija ar apygardos rinkimų komisija)

·         Pareigos – prisijungusio asmens pareigos

·         El. paštas – redaguojamas laukas prisijungusio asmens el. pašto adresui nurodyti

·         Telefonas – redaguojamas laukas prisijungusio asmens telefono numeriui nurodyti.

Pakeista informacija išsaugojama mygtuko „Saugoti“ paspaudimu.

 

3.2   Naujienos ir jų administravimas

Šiame skyriuje bus pateikta informacija apie naujienas ir jų administravimą – kūrimą, redagavimą, publikavimą bei šalinimą.

3.2.1             Naujienų sąrašo peržiūra

Visų naujienų sąrašą naudotojas gali peržiūrėti „Bendravimas -> Naujienų administravimas“ lange (Pav. 15):

Pav. 15

Naujienų sąraše naudotojas mato:

 

Taip pat sąraše galima atlikti sekančius veiksmus:

3.2.2             Naujienos kūrimas

Naujienų kūrimas vykdomas „Bendravimas -> Naujienų administravimas“ lange paspaudus mygtuką pavadinimu „Kurti naujieną“ (Pav. 16)

Pav. 16

Atsidariusiame naujienos kūrimo lange reikia nurodyti (Pav. 17):

 

Pav. 17

Naujiena išsaugojama paspaudus mygtuką „Saugoti” arba išsaugojama ir išpublikuojama mygtuko “Paskelbti naujieną” paspaudimu.

3.2.3              Naujienos redagavimas ir peržiūra

Redaguoti galima tik naujienas, kurių statusas yra „Įvestas“ arba „Sustabdytas“. Naujienos su statusu „Paskelbtas“ yra atidaromos ne redagavimo, o peržiūros rėžime. Naujienos redagavimas yra pasiekiamas paspaudus ant pasirinktos naujienos eilutės naujienų sąraše.

Redaguojama gali būti visa naujienos informacija analogiška jos kūrimui. Detaliau aprašyta skyriuje 3.2.2 Naujienų kūrimas.

Visos išsaugotos naujienos, nepriklausomai nuo jų statuso, prieš publikuojant ar jau po jo, gali būti peržiūrimos peržiūros rėžime. Tai galima atlikti redagavimo dalyje paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“. Atidaromas naujas internetinės naršyklės puslapis suformuojant ją taip, kaip ji atrodys viešojoje dalyje po publikavimo.

3.2.4              Naujienos šalinimas

Pasirinkta naujiena gali būti pašalinti ant jos eilutės sąraše paspaudus  mygtuką ir atlikus šalinimo patvirtinimą (Pav. 18):

Pav. 18

3.2.5              Naujienų skaitymas

Naudotojas jam skirtas naujienas mato ir gali perskaityti „Bendravimas -> Naujienos“ dalyje (Pav. 19).

Pav. 19

Pasirinktą naujieną galima perskaityti paspaudus ant norimos naujienos informacinio blokelio. Naujiena atidaroma naujame puslapyje ir pateikiama taip, kaip buvo suformuota naujienų administravime (Pav. 20).

Pav. 20

Čia taip pat galima pasidalinti naujiena socialiniuose tinkluose:

3.3   Apklausos ir jų administravimas

Šiame skyriuje bus pateikta informacija apie apklausas ir jų administravimą – kūrimą, redagavimą, publikavimą bei šalinimą.

 

3.3.1             Apklausos kūrimas

Naujų apklausų kūrimas vykdomas „Bendravimas -> Apklausų administravimas“ lange paspaudus mygtuką pavadinimu „Kurti naują apklausą“ (Pav. 21).

Pav. 21

Atsidariusiame apklausos kūrimo lange reikia nurodyti apklausos naudotų grupę pagal statusą, apklausos gavėjų teritorinį pasiskirstymą (visa Lietuva, apygarda(-os), apylinkė (-s)), apklausos pavadinimą, galiojimo laikotarpį bei klausimus su jų galimais atsakymais (Pav. 22):

Pav. 22

Apklausos gali būti skirtos rinkėjams, rinkimų dalyviams ir organizatoriams:

·         Rinkėjai – apklausoje galės dalyvauti visi rinkėjo statusą turintys prisijungę portalo naudotojai bei lankytojai (neprisijungę asmenys)

·         Rinkimų dalyviai – apklausoje galės dalyvauti visi rinkimų dalyvio statusą turintys prisijungę portalo naudotojai

·         Organizatoriai – apklausoje galės dalyvauti visi organizatoriaus statusą turintys prisijungę portalo naudotojai.

Gavėjų grupės gali būti visos Lietuvos piliečiai, apygardos rinkėjai/rinkimų dalyviai/darbuotojai ir apylinkės rinkėjai/darbuotojai.

Naujas klausimas yra pridedamas paspaudus mygtuką pavadinimu „Pridėti klausimą“ (Pav. 23). Pridedamų klausimų skaičius nėra ribojamas.

Pav. 23

Klausimas yra įvedamas laisva forma. Atsakymų pasirinkimui reikia rinktis vieną iš tipų:

·         galima rinktis tik vieną atsakymą – reiškia, kad dalyvaujantis apklausoje negali pažymėti daugiau nei vieno varianto

·         galima rinktis kelis atsakymus – reiškia, kad dalyvaujantis apklausoje gali pažymėti kelis variantus

·         tekstas – reiškia, kad dalyvaujantis apklausoje turi suvesti tekstą laisva forma.

Pasirinkus vieną iš variantų „Galima rinktis tik vieną atsakymą“ arba „Galima rinktis kelis atsakymus“ atidaromi laukai, kuriuose reikia suvesti atsakymus. Naujas atsakymas yra suvedamas paspaudus „Spausti norint pridėti atsakymą“, o pašalinamas šalia atsakymo paspaudus mygtuką pavadinimu „Ištrinti atsakymą“ (X). Atsakymus vietomis galima keisti, šalia X mygtuko paspaudus ant neryškaus kvadrato mygtuko ir tempiant („Drag & drop”).

Pav. 24

Jeigu suvesto klausimo su atsakymais nenorima skelbti apklausoje, juos galima ištrinti šalia klausimo paspaudus mygtuką pavadinimu „Ištrinti klausimą su atsakymais“ (šiukšlių dėžė).

Apklausa paskelbiama paspaudus mygtuką pavadinimu „Paskelbti apklausą“. Jeigu vedant apklausą buvo užpildyti ne visi laukai, apklausa nėra paskelbiama ir išmetama pastaba „Pateiktuose duomenyse yra klaidų”. Prie nepilnai užpildytų ar neužpildytų laukų atsiranda pastaba ką reikia suvesti, kad duomenys būtų teisingi arba neužpildyti būtini užpildyti laukai apibrėžiami raudonu rėmeliu:

Pav. 25

Mygtukas pavadinimu „Saugoti“ reiškia, kad naudotojas gali pratęsti apklausos pildymą vėliau, suvesti duomenys bus išsaugoti. Jeigu vedant apklausą buvo užpildyti ne visi laukai, apklausa nėra išsaugoma ir išmetama pastaba „Pateiktuose duomenyse yra klaidų”. Prie nepilnai užpildytų ar neužpildytų laukų atsiranda pastaba ką reikia suvesti, kad duomenys būtų teisingi arba neužpildyti būtini užpildyti laukai apibrėžiami raudonu rėmeliu.

Paspaudus mygtuką „Grįžti“ yra grįžtama į apklausos langą.

 

3.3.2              Dalyvavimas apklausoje

Naudotojas mato jam skirtas apklausas „Bendravimas -> Apklausos“ dalyje (Pav. 26)

Pav. 26

Dalyvauti pasirinktoje apklausoje gali paspaudęs ant norimos apklausos informacinio blokelio – atidaroma apklausos dalyvavimo forma (Pav. 27) arba rezultatai, jeigu apklausoje jau buvo sudalyvauta ar jos galiojimas pasibaigęs (Pav. 28).

Pav. 27

Pav. 28

 

3.3.3              Apklausos rezultatų peržiūra apklausos autoriui

Apklausų rezultatai apklausų kūrėjams yra pasiekiami iš apklausų sąrašo, pasiekiamo „Bendravimas -> Apklausų administravimas“ dalyje ir paspaudus ant pasirinktos apklausos mygtuko „Rezultatai“ (Pav. 29).

Pav. 29

 

Paspaudus mygtuką „Rezultatai“ galima peržiūrėti apklausos rezultatus ir nesudalyvavus joje.

Apklausos autorius gali peržiūrėti detalesnius apklausos rezultatus negu apklausos dalyvis (Pav. 30). Jam papildomai yra pateikiamas apklausos dalyvių pateiktų tekstinių atsakymų sąrašas prie kiekvieno iš tokio tipo klausimų.

Pav. 30

3.4   Pranešimai

Šiame skyriuje yra pateikiama visa naudotojui reikalinga informacija ir veiksmai susiję su sistemos pašto dėžutės naudojimu.

3.4.1             Gautų pranešimų peržiūra

Naudotojas gautų neperskaitytų pranešimų skaičių mato būdamas bet kurioje portalo vietoje meniu juostoje (Pav. 31).

Pav. 31

Gautų pranešimų sąrašas sistemoje yra pasiekiamas „Bendravimas -> Pranešimai“ dalies skyriuje „Gauti“ (Pav. 32) arba tiesiog paspaudus ant neperskaitytų pranešimų skaičiaus ikonos (Pav. 31).

Pav. 32

Sąraše yra pateikiami visi gauti naudotojo pranešimai su informacija:

 

Sąrašas gali būti filtruojamas pagal bet kurį iš šių parametrų, taip pat yra ir puslapiavimo galimybė.

3.4.2             Išsiųstų pranešimų peržiūra

Išsiųstų pranešimų sąrašas sistemoje yra pasiekiamas „Bendravimas -> Pranešimai“ dalies skyriuje „Išsiųsti“ (Pav. 33).

Pav. 33

Sąraše yra pateikiami visi naudotojo išsiųsti pranešimai su informacija:

·         Siuntimo data ir laikas

·         Pranešimo gavėjo nuotrauka (jeigu yra)

·         Pranešimo adresatas

·         Požymis „Svarbu“

·         Pranešimo tema

 

Sąrašas gali būti filtruojamas pagal bet kurį iš šių parametrų, taip pat yra ir puslapiavimo galimybė.

 

3.4.3             Naujo pranešimo rašymas

Naudotojas naujus pranešimus gali siųsti iš „Bendravimas -> Pranešimai“ dalies „Gauti“ mygtuku „Kurti naują“ (Pav. 34).

Pav. 34

Paspaudus mygtuką „Kurti naują“ atidaroma naujo pranešimo kūrimo forma (Pav. 35).

Pav. 35

Naudotojas privalo nustatyti sekančius parametrus ir įvesti reikšmes:

·         Gavėjų grupės pasirinkimas:

§ Rinkėjai

§ Rinkimų dalyviai

§ Rinkimų organizatoriai

Pastaba: asmeniniai pranešimai (1 – 1) sistemoje yra negalimi.

·         Gavėjų teritorijos pasirinkimas:

§ Visa Lietuva

§ Pasirinktos apygardos

§ Pasirinktos apylinkės

·         Laiško tema

·         Laiško tekstas

Pranešimas išsiunčiamas mygtuku „Siųsti“. Jeigu norima grįžti į bendrą pranešimų sąrašą, paspaudžiama tam skirtą mygtuką „Grįžti prie pranešimų“.

3.4.4             Atsakymas į pranešimą

Naudotojas gali atsakyti į pasirinktą pranešimą iš išsiųstų pranešimų sąrašo („Bendravimas -> Pranešimai -> Išsiųsti“) paspaudęs ant norimo atsakyti pranešimo ir atsidariusiame lange paspaudęs mygtuką „Atsakyti“.

Tolimesni veiksmai yra analogiški naujo pranešimo siuntimui, kurie aprašyti skyriuje 3.4.3 Naujo pranešimo rašymas.

3.5   DUK administravimas

3.5.1             DUK kategorijų kūrimas

DUK kategorijų administravimas yra pasiekiamas „Apie -> DUK kategorijų administravimas“ meniu srityje (Pav. 36).

Pav. 36

Atidaromas puslapis su esamų DUK kategorijų sąrašu, kurias galima redaguoti, šalinti ar kurti naujas (Pav. 37):

Pav. 37

 

Kūrimas

Naujos DUK kategorijos kuriamos mygtuko „Kurti naują kategoriją“ paspaudimu. Atidaromas langas naujai kategorijai kurti (Pav. 38)

Pav. 38

Užpildome laukus „Kodas“ (neprivaloma) ir „Pavadinimas“ bei paspaudžiame mygtuką „Išsaugoti“ – nauja DUK kategorija sukurta.

Redagavimas

DUK kategorijų redagavimas vykdomas pelyte paspaudžiant ant pasirinktos DUK kategorijos eilutės.

Šalinimas

DUK kategorijų šalinimas vykdomas paspaudžiant mygtuką  ant pasirinktos DUK kategorijos eilutės. Pašalinimas turi būti patvirtinamas iššokančiame lange (Pav. 39):

Pav. 39

3.5.2             DUK administravimas

DUK įrašai yra pasiekiami ir jų administravimas yra pasiekiami meniu „Apie -> DUK administravimas“ meniu skiltyje. Atidaromas DUK struktūros puslapis, kuriame galime redaguoti ir šalinti esamus DUK įrašus, kurti naujus ar slėpti/aktyvuoti esamus įrašus (Pav. 40):

Pav. 40

Kūrimas

Nauji DUK įrašai yra kuriami paspaudus mygtuką „Pridėti klausimą“. Atidaromas naujo DUK įrašo kūrimo langas (Pav. 41):

Pav. 41

Pasirenkama dominančią kategoriją, užpildome klausimą, pateikiame atsakymą ir paspaudžiame mygtuką „Išsaugoti“ – naujas DUK elementas yra sukurtas.

Redagavimas

Pasirinktas DUK įrašas gali būti redaguojamas paspaudus ant pasirinkto DUK įrašo.

Šalinimas

DUK įrašai gali būti pašalinti paspaudus mygtuką  prie pasirinkto DUK įrašo.

Slėpimas/aktyvavimas

DUK elementai yra aktyvuojami pažymint žymimąjį langelį prie pasirinkto DUK įrašo  - toki įrašai bus rodomi viešajame portale. DUK elementai slepiami atitinkamai nužymint žymimąjį langelį prie pasirinkto įrašo – toki įrašai nerodomi viešajame portale. Pakeitimai išsaugomi mygtuko „Saugoti sąrašą“ paspaudimu.

Įrašų pozicijos keitimas

DUK įrašų poziciją ekrane galima keisti tempiant pasirinktą įrašą į norimą vietą (drag & drop principas) paspaudus ant elemento.

3.6   Terminų žodyno administravimas

Terminų žodyno administravimas yra pasiekiamas meniu skiltyje „Apie -> Terminų žodyno administravimas“. Jame pateikiamas žodyno įrašų sąrašas (Pav. 42):

Pav. 42

Kūrimas

Nauji terminų žodyno įrašai yra kuriami paspaudus mygtuką „Kurti naują terminą“. Atidaromas naujo termino kūrimo langas (Pav. 43):

Pav. 43

Nurodome naujo termino pavadinimą, jį aprašome ir pažymime žymimąjį langelį „Aktyvus“, jeigu norite, kad jis būtų matomas viešajame portale, bei paspaudžiame mygtuką „Išsaugoti“.

Redagavimas

Terminų žodyno įrašų redagavimas vykdomas paspaudžiant ant pasirinkto įrašo pelyte.

Šalinimas

Įrašų šalinimas vykdomas mygtuko  paspaudimu.

3.7   Pažymų užsakymų valdymas

Šiame skyriuje yra pateikiama visa naudotojui reikalinga informacija ir veiksmai darbui su naujais ir esamais pažymų užsakymais.

3.7.1             Pažymų užsakymų sąrašas

Naudotojas susipažinti su naujai pateiktais, apdorojamais, patvirtintais ar atmestais pažymų užsakymais gali susipažinti pažymų užsakymų sąraše, kuris pasiekiamas „Dokumentai, pažymos -> Pažymų užsakymai“ dalyje (Pav. 44).

Pav. 44

Naudotojas atsidaręs sąrašo iš karto mato pagrindinę užsakomų pažymų informaciją:

 

Pažymų užsakymų sąrašas yra filtruojamas pagal bet kurį iš aukščiau pateiktų laukų bei puslapiuojamas.

3.7.2             Pažymų užsakymų rezervacija

Naudotojas pažymą rezervuoti gali atlikdamas sekančius žingsnius:

1.  Pažymų sąraše paspaudžiama ant pažymos eilutės, kurią norima rezervuoti (būsena „Pateikta“)

2.   Atidaroma forma su pažymos užsakymo informacija (Pav. 45):

·         Pažymos kodu

·         Paskutinis būsenos kitimas

·         Būsena

·         Pažymos atsiėmimo būdas

·         Užsakovas

·         Užsakovo asmens kodas

·         Laikotarpis, už kurį prašoma pažyma (jeigu buvo nurodytas užsakymo metu)

·         Rinkimai, už kuriuos prašoma pažyma (jeigu buvo nurodyta užsakymo metu)

·         Prašymo tekstas

·         Rezervavęs darbuotojas (reikšmė yra tuo atveju, jeigu pasirinktos pažymos būsena būtų „Rezervuota tvirtinimui“

Pav. 45

Pav. 46

 

Pav. 47

3.7.3             Pažymų užsakymų patvirtinimas ir atmetimas

Rezervavus pažymą darbui naudotojas įgauna teisę atlikti sekančius veiksmus:

·         Atmesti pažymos užsakymą

·         Patvirtinti pažymos užsakymą

Pav. 48

Prieš atliekant pažymų užsakymų patvirtinimą (mygtukas „Pateikti pažymą“) ar pažymų užsakymų atmetimą (mygtukas „Atmesti prašymą“) naudotojas turi nurodyti:

 

Bet kuris pasirinktas veiksmas turi būti pakartotinai patvirtintas – atmetimas (Pav. 49), patvirtinimas (Pav. 50).

Pav. 49

 

Pav. 50

3.8   El. dokumentų valdymas

Šiame skyriuje yra pateikta visa informacija ir veiksmai naudotojui sėkmingam darbui su elektroniniais dokumentais – sąrašo peržiūra, rezervacija, grąžinimas taisymui, perdavimas tvirtinimui, patvirtinimas ir atmetimas.

3.8.1             El. dokumentų sąrašas

Naudotojas susipažinti su rengiamais, naujai pateiktais, apdorojamais, patvirtintais ar atmestais dokumentais gali susipažinti el. dokumentų sąraše, kuris pasiekiamas „Dokumentai, pažymos -> Pažymų Visi dokumentai“ dalyje (Pav. 51).

Pav. 51

Naudotojas atsidaręs sąrašo iš karto mato pagrindinę el. dokumentų informaciją:

 

El. dokumentų sąrašas yra filtruojamas pagal bet kurį iš aukščiau pateiktų laukų bei puslapiuojamas.

 

3.8.2             El. dokumentų rezervacija

Naudotojas el. dokumentą rezervuoti gali atlikdamas sekančius žingsnius:

1.  El. dokumentų sąraše paspaudžiama ant el. dokumento eilutės, kurią norima rezervuoti (būsena „Pateikta“)

2.   Atidaroma forma su visa el. dokumento informacija, kurią pateikė jo teikėjas (Pav. 52):

Pav. 52

Pav. 53

 

3.8.3             El. dokumentų grąžinimas taisymui

Rezervuotas dokumentas gali būti grąžintas teikėjui taisyti arba perduodamas patvirtinimui/atmetimui.

Naudotojas norėdamas grąžinti dokumentą teisėjui taisymui turi užpildyti priežastį, kodėl grąžinamas dokumentas (laukas „Atsakymo tekstas“) ir paspausti mygtuką „Grąžinti dokumentą“ (Pav. 54).

Pav. 54

Veiksmas turi būti patvirtintas iššokančiame pranešime (Pav. 55)

Pav. 55

3.8.4             El. dokumentų perdavimas tvirtinimui

Rezervuotas dokumentas gali būti grąžintas teikėjui taisyti arba perduodamas patvirtinimui/atmetimui.

Naudotojas norėdamas dokumentą perduoti tvirtinimui/atmetimui turi užpildyti atitinkamo veiksmo pagrindimą (laukas „Atsakymo tekstas“) ir paspausti mygtuką „Siųsti patvirtinimui“ (Pav. 56).

Pav. 56

Veiksmas turi būti patvirtintas iššokančiame pranešime (Pav. 57)

 

Pav. 57

3.8.5              El. dokumentų patvirtinimas ir atmetimas

Jeigu dokumentas yra perduotas tvirtinti, naudotojas gali atmesti arba patvirtinti dokumentą – tai yra galutiniai sprendimai. Po šio žingsnio jokios korekcijos dokumentuose negalimos.

Norėdamas atmesti dokumentą naudotojas turi užpildyti atmetimo priežastį (laukas „Atsakymo tekstas“) ir paspausti mygtuką „Atmesti dokumentą“ (Pav. 58).

Pav. 58

Veiksmas turi būti patvirtintas iššokančiame pranešime (Pav. 59)

Pav. 59

Norėdamas patvirtinti dokumentą naudotojas turi užpildyti komentarą (laukas „Atsakymo tekstas“) ir paspausti mygtuką „Patvirtinti dokumentą“ (Pav. 58).

 

Veiksmas turi būti patvirtintas iššokančiame pranešime (Pav. 60)

Pav. 60

3.9   Iniciatyvų valdymas

3.9.1              Iniciatyvos

Iniciatyvų administravimas yra pasiekiamas per meniu „Aš -> Iniciatyvos -> Iniciatyvų administravimas“. Šiame puslapyje yra pateikiamas visų sistemoje sukurtų iniciatyvų sąrašas (Pav. 61). Taip pat galima kurti naujas iniciatyvas, redaguoti ar šalinti esamas.

Pav. 61

Kūrimas

Naujos iniciatyvos kūrimas inicijuojamas mygtuko „Kurti iniciatyvą“ paspaudimu. Atidaromas naujos iniciatyvos kūrimo langas (Pav. 62):

Pav. 62

Naudotojas užpildo pageidaujama informaciją apie iniciatyvą ir paspaudžia mygtuką „Išsaugoti ir publikuoti“. Iniciatyva atsiduria bendrame iniciatyvų sąraše su būsena „Įvesta“.

Publikavimas ir kiti statusai

Norint kad iniciatyvą matytų ir išorinio portalo naudotojai yra būtina pakeisti jos būseną. Tai atliekama pelyte paspaudus ant norimos iniciatyvos ir iniciatyvos aprašo lange lauke „Būsena“ pasirinkti kitą reikšmę nei „Įvesta“ (Pav. 63).

Pav. 63

Būsenų reikšmės:

 

 

 

Šalinimas

Iniciatyvų šalinimas inicijuojamas mygtuko  paspaudimu. Iniciatyvos pašalinimas turi būti patvirtintas iššokančiame lange (Pav. 64):

Pav. 64

3.9.2              Už iniciatyvą pasirašiusių asmenų peržiūra

Už iniciatyvas pasirašiusių asmenų sąrašus galima peržiūrėti ir parsisiųsti meniu „Aš -> Iniciatyvos -> Už iniciatyvas pasirašiusių asmenų peržiūra“. Šiame puslapyje yra pateikiamas visų sistemoje esančių naujienų sąrašas (Pav. 65).

Pav. 65

Naudotojas paspaudžia ant iniciatyvos, už kurią pasirašiusių asmenų sąrašą nori peržiūrėti. Atidaromas puslapis (Pav. 66), kuriame yra pateikiama pasirašiusių asmenų vardai, pavardės, dokumento numeriai, gimimo datos, gyvenamosios vietos ir pasirašymo datos

Pav. 66

Pasirašiusių asmenų sąrašą taip pat galima parsisiųsti xlsx formatu. Tai atliekama paspaudus mygtuką .

3.9.3              Europos Sąjungos piliečių parašų patikra

Europos Sąjungos piliečių parašų patikra yra pasiekiama meniu „Aš -> Iniciatyvos -> ES piliečių parašų patikra“. Puslapį sudaro funkcijos (Pav. 67):

Pav. 67

·         Bylos įkėlimas – tik csv formatu, mygtukas „Pasirinkti bylą“;

·         Įkeltų bylų parsisiuntimas

·         Įkeltų bylų susiejimas su konkrečia iniciatyva

·         Įkeltų bylų patikra ir rezultato protokolo sugeneravimas bei parsisiuntimas

 

Naudotojas pasirenka parašų bylą (mygtukas „Pasirinkti bylą“), ją įkelia į sistemą. Jeigu yra poreikis, susieja su konkrečia sistemoje esančia Europos Sąjungos piliečių iniciatyva.  Bylų sąraše paspaudžia mygtuką „Tikrinti parašus“ – suformuojama tikrinimo rezultatų protokolo byla.

3.10               Asmenų, už kuriuos pasirašoma, valdymas

Naudotojas asmenų, už kuriuos pasirašoma, sąrašą gali pasiekti „Aš -> Pasirašiusių asmenų valdymas“ dalyje.

Šioje dalyje yra atidaromas sąrašas su rinkimais (Pav. 68):

·         Rinkimų tipas

·         Rinkimų pavadinimas

Kuriuose buvo, yra ar bus renkami parašai už kandidatus ar kandidatų sąrašus.

Pav. 68

Naudotojas paspaudžia ant rinkimų, kurių informaciją nori tvarkyti. Atidaroma pasirinktų rinkimų informacijos tvarkymo forma (Pav. 69)

Pav. 69

Formą sudaro tokios pagrindinės dalys:

Pav. 70

Norėdamas pakeisti šį tekstą naudotojas įveda norimą reikšmę ir paspaudžia mygtuką „Išsaugoti“.

 

Pav. 71

Norėdamas pakeisti šią informaciją visiems kandidatams, kandidatų sąrašams naudotojas įveda norimas reikšmes ir paspaudžia mygtuką „Išsaugoti“.

 

Pav. 72

Norėdamas pakeisti šią informaciją pasirinktam kandidatui ar kandidatų sąrašui naudotojas įveda norimas reikšmes ir paspaudžia mygtuką „Išsaugoti“.

 

3.11               Išrinktų narių administravimas

3.11.1         Išrinktų Savivaldybių tarybų narių administravimas

Išrinktų savivaldybių tarybų narių administravimo dalis yra pasiekiama „Posistemės -> Išrinktų narių administravimas“ meniu skiltyje paspaudus ant valdymo blokelio „Išrinktų Savivaldybių tarybų narių administravimas“ (Pav. 73):

Pav. 73

Naudotojas gali:

Pav. 74

Tai atliekama nurodžius reikiamas reikšmes formoje ir paspaudus mygtuką “Patvirtinti” bei savo veiksmus užtvirtinant iššokančiame lange (Pav. 75)

 

Pav. 75

 

Pav. 76

Tai atliekama nurodžius reikiamas reikšmes formoje ir paspaudus mygtuką “Patvirtinti” bei savo veiksmus užtvirtinant iššokančiame lange (Pav. 77)

 

Pav. 77

3.11.2         Išrinktų Seimo narių administravimas

Išrinktų Seimo narių administravimo dalis yra pasiekiama „Posistemės -> Išrinktų narių administravimas“ meniu skiltyje paspaudus ant valdymo blokelio „Išrinktų Seimo narių administravimas“ (Pav. 78):

Pav. 78

Naudotojas gali:

Pav. 79

Tai atliekama nurodžius reikiamas reikšmes formoje ir paspaudus mygtuką “Patvirtinti” bei savo veiksmus užtvirtinant iššokančiame lange (Pav. 80)

 

Pav. 80

 

Pav. 81

Tai atliekama nurodžius reikiamas reikšmes formoje ir paspaudus mygtuką “Patvirtinti” bei savo veiksmus užtvirtinant iššokančiame lange (Pav. 82)

 

Pav. 82

3.11.3         Europos parlamento narių, išrinktų Lietuvos Respublikoje, administravimas

Europos parlamento narių, išrinktų Lietuvos Respublikoje, administravimo dalis yra pasiekiama „Posistemės -> Išrinktų narių administravimas“ meniu skiltyje paspaudus ant valdymo blokelio „Europos parlamento narių, išrinktų Lietuvos Respublikoje, administravimas“ (Pav. 83):

Pav. 83

Šiame puslapyje yra pateikiami du sąrašai su informacija:

 

Naudotojas esamų Europos parlamento narių, išrinktų Lietuvos Respublikoje, įgaliojimus gali nutraukti mygtuko  paspaudimu bei atlikus įgaliojimų nutraukimo patvirtinimą (Pav. 84)

Pav. 84

3.12               Pasiruošimas rinkimams

3.12.1         Tvarkyti apylinkių ribas

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas.

 

Pav. 85

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“

 

Pav. 86

 

Naudotojas ribų sąraše pažymi pasirinktą įrašą ir spaudžia mygtuką „Aplinka“. Atidaromas langas, kuriame pateikiamos visos ribos, susijusios su pasirinkta teritorija ar gatve.

 

Pav. 87

 

Naudotojas pasirenka ribą ir spaudžia mygtuką „Ribos žemėlapis“. Jei riboje yra namų su geografinėmis koordinatėmis, žemėlapis bus parodytas. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas, kad žemėlapio parodyti negalima.

 

Pav. 88

 

Taisyklių lange naudotojas spaudžia žalios spalvos piktogramą „+”. Atidaromas naujos ribos sukūrimo langas.

 

Pav. 89

 

Naudotojas nurodo visus ribos namus ar jų dalį ir apylinkę bei apygardą, į kurioms tie namai priklausys pagal naują taisyklę ir spaudžia mygtuką „Sukurti“ arba žalios spalvos piktogramą „Išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą“. Nauja riba sukuriama, langas uždaromas

3.12.2         Koreguoti susijusią ribą

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas.

 

Pav. 90

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“.

Pav. 91

 

 Naudotojas iš ribų sąraše pele pažymi pasirinktą įrašą ir spaudžia mygtuką „Aplinka“. Atidaromas langas, kuriame pateikiamos visos taisyklės, susijusios su pasirinkta teritorija ar gatve.

 

Pav. 92

 

Taisyklių lange naudotojas pažymi norimą koreguoti ribą ir spaudžia rašiklio piktogramą. Atidaromas ribos koregavimo langas.

 

Pav. 93

 

Naudotojas atlieka pakeitimus ribos bloke. Atlikti pakeitimai matomi ribos koregavimo lango laukuose „Visi namai?“, „Taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Apylinkė“, „Savivaldybių apygarda“, „Seimo apygarda“.

Naudotojas spaudžia mygtuką „Pakeisti“ arba žalios spalvos piktogramą „Išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi (ir langas uždaromas)

 

3.12.3         Pašalinti susijusią ribą

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas

 

 

Pav. 94

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“.

 

Pav. 95

 

Naudotojas iš ribų sąraše pažymi pasirinktą įrašą ir spaudžia mygtuką „Aplinka“. Atidaromas langas, kuriame pateikiamos visos ribois, susijusios su pasirinkta teritorija ar gatve.

 

Pav. 96

 

Taisyklių lange naudotojas pažymi norimą pašalinti ribą ir spaudžia raudonos spalvos piktogramą „-„

Atidaromas ribos šalinimo langas.

 

Pav. 97

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Panaikinti!”. Riba panaikinama, ribos panaikinimo langas uždaromas

 

3.12.4         Sukurti naują ribą

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas

 

 

Pav. 98

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“.

 

Pav. 99

 

Naudotojas spaudžia žalios spalvos piktogramą „+”. Atidaromas naujos ribos sukūrimo langas.

 

Pav. 100

 

Naudotojas teritorijos bloke spaudžia paieškos piktogramą. Atidaromas teritorijos paieškos langas.

 

Pav. 101

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Ieškoti“. Teritorijos pasirinkimo lange rodomi teritorijų pavadinimai.

 

Pav. 102

 

Naudotojas pasirenka teritoriją ir spaudžia mygtuką „Pasirinkti“. Teritorijos pasirinkimo langas uždaromas, o naujos ribos sukūrimo lange teritorijos bloke matomas pasirinktos teritorijos pavadinimas. Naudotojas teritorijos bloke ties gatvės lauku spaudžia paieškos piktogramą. Atidaromas gatvės pasirinkimo langas. Naudotojas spaudžia mygtuką „Ieškoti“. Rodomas gatvių sąrašas.

 

Pav. 103

 

Naudotojas pasirenka gatvę ir spaudžia mygtuką „Pasirinkti“. Gatvės pasirinkimo langas uždaromas o pasirinktas gatvės pavadinimas matomas naujos ribos sukūrimo lango teritorijos bloke.

 

Pav. 104

 

Ribos bloke naudotojas nurodo visus ribos namus ar jų dalį ir apylinkę bei apygardą, į kurioms tie namai priklausys. Naujos ribos sukūrimo lange matomi užpildyti visi laukai. Naudotojas spaudžia mygtuką „Sukurti“ arba žalios spalvos piktogramą „Išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą“. Nauja riba sukuriama, langas uždaromas.

 

 

3.12.5         Koreguoti ribą

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas

 

 

Pav. 105

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“.

 

Pav. 106

 

Naudotojas pažymi norimą koreguoti ribą ir spaudžia rašiklio piktogramą. Atidaromas ribos koregavimo langas.

 

Pav. 107

 

Naudotojas atlieka pakeitimus ribos bloke. Alikti pakeitimai matomi ribos koregavimo lango laukuose „Visi namai?“, „Taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Apylinkė“, „Savivaldybių apygarda“, „Seimo apygarda“. Naudotojas spaudžia mygtuką „Pakeisti“ arba žalios spalvos piktogramą „Išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi (ir langas uždaromas)

 

3.12.6         Pašalinti ribą

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas

 

 

Pav. 108

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“.

 

Pav. 109

 

Naudotojas pažymi norimą pašalinti ribą ir spaudžia raudonos spalvos piktogramą „-„. Atidaromas ribos šalinimo langas.

 

Pav. 110

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Panaikinti!”. Riba panaikinama, ribos panaikinimo langas uždaromas.

 

3.12.7         Apylinkės ribų sąrašo atspausdinimas

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas

 

 

Pav. 111

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“.

 

Pav. 112

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Spausdinti“. Atidaromas langas, kurio apatinėje dalyje matomas suformuotas apylinkių sąrašas MS Excell formate.

 

3.12.8         Apylinkės ir ribos žemėlapių rodymas

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas

 

 

Pav. 113

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje). Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Ribos“. Atidaromas apylinkės ribų sąrašas su stulpeliais: „Teritorija“, „Gatvė“, „Visi“, „Priskyrimo taisyklė“, „Namai nuo“, „Namai iki“, „Kiekis“, „Yra koord“.

 

Pav. 114

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Apylinkės žemėlapis“ arba „Ribos žemėlapis“. Atidaromas langas su apylinkės žemėlapiu arba su ribos žemėlapiu.

 

Pav. 115

 

 

3.12.9         Apygardoje neaprašytų teritorijų peržiūra

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas.

 

 

Pav. 116

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje).

 

Pav. 117

 

Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Apygardoje neaprašytos teritorijos“. Rodomas į ribas neįtrauktų teritorijų apygardoje sąrašas (Teritorija, gyventojų kiekis, koordinačių požymis). Naudotojas pažymi/atžymi varnele lauką „Rodyti tik su gyventojais“. Rodomas į ribas neįtrauktų teritorijų apygardoje sąrašas su gyventojais/ be gyventojų.

 

Pav. 118

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Spausdinti“. Atidaromas langas, kurio apačioje suformuotas į ribas neįtrauktų teritorijų apygardoje sąrašas MS Excell formate. Naudotojas sąraše pasirenka teritoriją ir spaudžia mygtuką „Teritorijos žemėlapis“. Atidaromas langas su žemėlapyje pažymėta teritorija.

 

3.12.10     Apygardoje neaprašytų gatvių peržiūra

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas.

 

 

Pav. 119

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje).

 

Pav. 120

 

Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Apygardoje neaprašytos gatvės“. Rodomas apygardoje neaprašytų gatvių sąrašas (Teritorija, gatvė, gyventojų kiekis, koordinačių požymis). Naudotojas pažymi/atžymi varnele lauką „Rodyti tik su gyventojais“. Rodomas apygardoje neaprašytų gatvių sąrašas su gyventojais/ be gyventojų.

 

Pav. 121

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Spausdinti“. Atidaromas langas, kurio apačioje suformuotasapygardoje neaprašytų gatvių sąrašas MS Excell formate. Naudotojas sąraše pasirenka teritoriją ir spaudžia mygtuką „Gatvės žemėlapis“. Atidaromas langas su žemėlapyje pažymėta gatve.

 

Pav. 122

 

 

3.12.11     Apygardoje neaprašytų namų peržiūra

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“

Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas.

 

 

Pav. 123

 

Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Tvarkyti apylinkių ribas“. Atidaromas apylinkių ribų tvarkymo  langas. Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas atveria iškrentantį apygardų sąrašą. Matomas apygardų sąrašas. Naudotojas iš apygardų sąrašo išsirenka norimą apygardą. Apygardų sąrašas uždaromas, matomas tik pasirinktas apygardos pavadinimas. Naudotojas atveria iškrentantį apylinkių sąrašą. Matomas apylinkių sąrašas. Naudotojas apylinkių sąraše pasirenka norimą apylinkę. Matomas apylinkės pavadinimas, asmenų kiekis toje apylinkėje, apygardos pavadinimas kitoje rinkimų rūšyje (ne pasirinktoje).

 

Pav. 124

 

Naudotojas paspaudžia kortelės tipo skirtuką „Apygardoje neaprašyti namai“. Rodomas apygardoje neaprašytų namų sąrašas (Teritorija, gatvė, namas, gyventojų kiekis, koordinačių požymis). Naudotojas pažymi/atžymi varnele lauką „Rodyti tik su gyventojais“. Rodomas apygardoje neaprašytų namų sąrašas su gyventojais/ be gyventojų.

 

Pav. 125

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Spausdinti“. Atidaromas langas, kurio apačioje suformuotas apygardoje neaprašytų namų sąrašas MS Excell formate. Naudotojas sąraše pasirenka teritoriją ir spaudžia mygtuką „Namas žemėlapyje“. Atidaromas langas su žemėlapyje pažymėtu namu.

 

Pav. 126

3.12.12     Apygardų ir apylinkių klasifikatorius

3.12.12.1                            Sukurti naują apygardą

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų apylinkių klasifikatorius“.

 

Pav. 127

 

Atidaromas apygardų apylinkių klasifikatoriaus tvarkymo langas su apygardų sąrašu.

 

Pav. 128

 

 

Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas varnele pažymi / atžymi lauką „Rodyti rinkėjų skaičius“. Apygardų sąraše atsiranda / dingsta stulpelis su rinkėjų skaičiumi apygardose. Naudotojas spaudžia žalios spalvos „+” piktogramą. Apygardų sąrašo viršuje atsiranda tuščias įrašas ir atidaromas naujos apygardos sukūrimo langas.

 

Pav. 129

 

Naudotojas užpildo laukus „Numeris“, „Pavadinimas“, „Adresas“, „Telefonas“, „Faksas“, „E-paštas“, „Angliškas pavadinimas“ ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus“. Pakeitimai išsaugomi, o apygardų sąraše atsiranda naujai sukurta apygarda.

Naudotojas paspaudžia piktogramą „Sekantis įrašas“. Apygardų sąraše kursorius paslenkamas viena pozicija žemyn, o naujos apygardos sukūrimo lange užpildomi įvedimo laukai tos apygardos informacija.

Naudotojas paspaudžia piktogramą „Ankstesnis įrašas“. Apygardų sąraše kursorius paslenkamas viena pozicija aukštyn, o naujos apygardos sukūrimo lange užpildomi įvedimo laukai tos apygardos informacija.

 

Pav. 130

 

Naudotojas pakoreguoja apygardos informaciją pasirinktuose laukuose ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi ir matomi apygardų sąraše, langas uždaromas.

 

3.12.12.2                            Koreguoti apygardą

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų apylinkių klasifikatorius“.

 

Pav. 131

 

Atidaromas apygardų apylinkių klasifikatoriaus tvarkymo langas su apygardų sąrašu.

 

Pav. 132

 

 

 

Naudotojas apygardų sąraše pasirenka apygardą ir pažymi ją pele. Pažymėtas įrašas išskiriamas spalva. Naudotojas spaudžia rašiklio piktogramą arba du kartus spragteli kairiu pelės klavišu ant pasirinktos apygardos. Atidaromas apygardos koregavimo langas su pasirinktos apygardos duomenimis užpildytais įvedimo laukais.

 

Pav. 133

 

Naudotojas pakoreguoja apygardos informaciją pasirinktuose laukuose ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi ir matomi apygardų sąraše, langas uždaromas.

 

3.12.12.3                            Panaikinti apygardą

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų apylinkių klasifikatorius“.

 

Pav. 134

 

Atidaromas apygardų apylinkių klasifikatoriaus tvarkymo langas su apygardų sąrašu.

 

Pav. 135

 

 

Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas varnele pažymi / atžymi lauką „Rodyti rinkėjų skaičius“. Apygardų sąraše atsiranda / dingsta stulpelis su rinkėjų skaičiumi apygardose. Naudotojas apygardų sąraše pasirenka apygardą ir pažymi ją pele. Pažymėtas įrašas išskiriamas spalva. Naudotojas spaudžia raudonos spalvos „-„ piktogramą. Jei apygardoje yra apylinkių, pasirodys apie tai informuojantis pranešimas ir apygarda nebus panaikinta.

 

Pav. 136

 

 Jeigu apygarda tuščia (joje nėra apylinkių), pasirodys pranešimas, reikalaujantis patvirtinti nurodytos apygardos panaikinimą. Naudotojas pasirodžiusiame pranešime spaudžia mygtuką „Taip“. Apygarda panaikinama ir su ja susijęs įrašas dingsta iš apygardų sąrašo.

 

3.12.12.4                            Sukurti naują apylinkę

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų apylinkių klasifikatorius“.

 

Pav. 137

 

Atidaromas apygardų apylinkių klasifikatoriaus tvarkymo langas su apygardų sąrašu.

 

Pav. 138

 

 

Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas varnele pažymi / atžymi lauką „Rodyti rinkėjų skaičius“. Apygardų sąraše atsiranda / dingsta stulpelis su rinkėjų skaičiumi apygardose. Naudotojas pasirenka apygardą ir pažymi ją pele. Apygardų sąraše matoma kita spalva pažymėta apygarda. Naudotojas spaudžia mygtuką „Apylinkės“. Atidaromas pasirinktos apygardos apylinkių sąrašo langas.

 

Pav. 139

 

Naudotojas spaudžia žalios spalvos „+” piktogramą. Apylinkių sąrašo viršuje atsiranda tuščias įrašas ir atidaromas naujos apylinkės sukūrimo langas su jau užpildytu apygardos pavadinimu.

 

Pav. 140

 

Naudotojas užpildo likusius laukus ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus“. Pakeitimai išsaugomi, o apylinkių sąraše atsiranda naujai sukurta apylinkė. Naudotojas paspaudžia piktogramą „Sekantis įrašas“. Apylinkių sąraše kursorius paslenkamas viena pozicija žemyn, o naujos apylinkės sukūrimo lange užpildomi įvedimo laukai tos apylinkės informacija. Naudotojas paspaudžia piktogramą „Ankstesnis įrašas“. Apylinkių sąraše kursorius paslenkamas viena pozicija aukštyn, o naujos apylinkės sukūrimo lange užpildomi įvedimo laukai tos apylinkės informacija. Naudotojas pakoreguoja apylinkės informaciją pasirinktuose laukuose ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi ir matomi apylinkių sąraše, langas uždaromas.

 

 

3.12.12.5                            Koreguoti apylinkę

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų apylinkių klasifikatorius“.

 

Pav. 141

 

Atidaromas apygardų apylinkių klasifikatoriaus tvarkymo langas su apygardų sąrašu.

 

Pav. 142

 

 

Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas varnele pažymi / atžymi lauką „Rodyti rinkėjų skaičius“. Apygardų sąraše atsiranda / dingsta stulpelis su rinkėjų skaičiumi apygardose. Naudotojas pasirenka apygardą ir pažymi ją pele. Apygardų sąraše matoma kita spalva pažymėta apygarda. Naudotojas spaudžia mygtuką „Apylinkės“. Atidaromas pasirinktos apygardos apylinkių sąrašo langas.

 

Pav. 143

 

Naudotojas pasirenka apylinkę ir pažymi ją pele. Pažymėta apylinkė vaizduojama kita spalva. Naudotojas spaudžia rašiklio piktogramą arba du kartus spragteli kairiu pelės klavišu ant pasirinktos apylinkės. Atidaromas apylinkės koregavimo langas, kuriame matomi tos apylinkės informacija užpildyti laukai.

 

Pav. 144

 

Naudotojas koreguoja apylinkės informaciją „Išsaugoti padarytus pakeitimus“. Pakeitimai išsaugomi. Naudotojas paspaudžia piktogramą „Sekantis įrašas“. Apylinkių sąraše kursorius paslenkamas viena pozicija žemyn, o naujos apylinkės sukūrimo lange užpildomi įvedimo laukai tos apylinkės informacija. Naudotojas paspaudžia piktogramą „Ankstesnis įrašas“. Apylinkių sąraše kursorius paslenkamas viena pozicija aukštyn, o naujos apylinkės sukūrimo lange užpildomi įvedimo laukai tos apylinkės informacija. Naudotojas pakoreguoja apylinkės informaciją pasirinktuose laukuose ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi ir matomi apylinkių sąraše, langas uždaromas.

 

3.12.12.6                            Panaikinti apylinkę

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų apylinkių klasifikatorius“.

 

Pav. 145

 

Atidaromas apygardų apylinkių klasifikatoriaus tvarkymo langas su apygardų sąrašu.

 

Pav. 146

 

 

Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas varnele pažymi / atžymi lauką „Rodyti rinkėjų skaičius“. Apygardų sąraše atsiranda / dingsta stulpelis su rinkėjų skaičiumi apygardose. Naudotojas pasirenka apygardą ir pažymi ją pele. Apygardų sąraše matoma kita spalva pažymėta apygarda. Naudotojas spaudžia mygtuką „Apylinkės“. Atidaromas pasirinktos apygardos apylinkių sąrašo langas.

 

Pav. 147

 

Naudotojas spaudžia raudonos spalvos piktogramą „-„. Pasirodo pranešimas, reikalaujantis naudotojo patvirtinti apylinkės naikinimo veiksmą. Naudotojas spaudžia mygtuką „Taip“. Apylinkė panaikinama ir dingsta iš apylinkių sąrašo. Naudotojas spaudžia mygtuką „Grįžti prie apygardų“. Uždaromas apylinkių langas ir atidaromas apygardų langas.

 

3.12.12.7                            Apylinkės pavaldumo keitimas

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Pasiruošimas rinkimams“. Atveriamas meniu punkto „Pasiruošimas rinkimams“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų apylinkių klasifikatorius“.

 

Pav. 148

 

Atidaromas apygardų apylinkių klasifikatoriaus tvarkymo langas su apygardų sąrašu.

 

Pav. 149

 

 

Naudotojas nurodo rinkimų apygardos tipą, priklausomai nuo vykdomų rinkimų (jei bus vykdomi kelių rūšių rinkimai tuo pat metu). Matoma pažymėta parinkties akutė ties atitinkama rinkimų rūšimi. Naudotojas varnele pažymi / atžymi lauką „Rodyti rinkėjų skaičius“. Apygardų sąraše atsiranda / dingsta stulpelis su rinkėjų skaičiumi apygardose. Naudotojas pasirenka apygardą ir pažymi ją pele. Apygardų sąraše matoma kita spalva pažymėta apygarda. Naudotojas spaudžia mygtuką „Apylinkės“. Atidaromas pasirinktos apygardos apylinkių sąrašo langas.

 

Pav. 150

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Keisti pavaldumą“. Atsidaro langas „Apylinkės pavaldumo keitimas“.

 

Pav. 151

 

Naudotojas laukuose „Savivaldybės apygarda“ ir/ar „Seimo apygarda“ pakeičia rodomas apygardų reikšmes ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus“ (arba piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą“). Pakeitimai išsaugomi (pakeitimai išaugomi ir langas uždaromas).

 

3.13               Einamieji rinkimai

3.13.1         Keisti ribų eiliškumą

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Einamieji rinkimai“. Atveriamas meniu punkto „Einamieji rinkimai“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Keisti ribų eiliškumą“.

 

Pav. 152

 

Atidaromas ribų keitimo langas.

 

Pav. 153

 

Naudotojas naudotojas nurodo rinkimų apygardą ir apylinkę.

 

Pav. 154

 

Lango kairė pusė užpildoma pasirinktos aplinkės ribomis, o dešinėje pusėje matomas pasirinktos apylinkės rinkėjų sąrašas išrūšiuotas pagal apylinkės ribas.

 

Apylinkės ribų būsena atvaizduojama sekančiai:

 

Pav. 155

 

Galimi naudotojo veiksmai: pernumeruoti rinkimų apylinkių ribas  ir atšviežinti rinkimų ribų sąrašą .

 

3.13.2         Apygardų ir apylinkių kontaktinė informacija

 

Naudotojas rinkėjo puslapio vidinės sistemos meniu juostoje pasirenka punktą „Einamieji rinkimai“. Atveriamas meniu punkto „Einamieji rinkimai“ sąrašas. Naudotojas pasirenka sąrašo punktą „Apygardų ir apylinkių kontaktinė informacija“.

 

Pav. 156

 

Atidaromas apygardų kontaktinės informacijos langas.

 

Pav. 157

 

Naudotojas apygardų sąraše pažymi apygardą. Pažymėta apygarda sąraše vaizduojama kita spalva. Naudotojas spaudžia piktogramą „Koreguoti / peržiūrėti apygardos kontaktinius duomenis. Atidaromas apygardos kontaktinių duomenų peržiūros ir koregavimo langas.

 

Pav. 158

 

Naudotojas pakoreguoja apygardos kontaktinės informacijos duomenis ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi, koregavimo langas uždaromas.

Naudotojas pakoreguoja apygardos kontaktinės informacijos duomenis ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus“. Pakeitimai išsaugomi.

Naudotojas pakoreguoja apygardos kontaktinės informacijos duomenis ir spaudžia piktogramą „Atnaujinti įrašą iš DB / atsisakyti padarytų pakeitimų“. Pakeitimai neišsaugomi DB.

Naudotojas spaudžia piktogramą „Ankstesnis įrašas“. Apygardų sąraše kita spalva rodomas ankstesnis įrašas, o koregavimo formos laukai užpildomi tos apygardos duomenimis.

Naudotojas spaudžia piktogramą „Sekantis įrašas“. Apygardų sąraše kita spalva rodomas sekantis įrašas, o koregavimo formos laukai užpildomi tos apygardos duomenimis.

Kiti veiksmai apygardų sąraše: piktogramos  pagalba galima atnaujinti pasirinktą įrašą; piktogramos  pagalba galima atnaujinti visus įrašus.

Naudotojas varnele pažymi laukelį „Rodyti rinkėjų skaičių“. Apygardų sąraše atsiranda stulpelis „Rinkėjų kiekis“ su užpildytu rinkėjų skaičiumi.

 

Pav. 159

 

Naudotojas spaudžia mygtuką „Darbuotojai. Atidaromas langas, kuriame rodomas pasirinktos apygardos darbuotojų sąrašas, su darbuotojų pareigomis ir kontaktine informacija. Naudotojas spaudžia mygtuką „Ankstesnis įrašas“. Apygardų sąraše pažymimas ankstesnis įrašas, o darbuotojų lange rodomas tos apygardos darbuotojų sąrašas. Naudotojas spaudžia mygtuką „Sekantis įrašas“. Apygardų sąraše pažymimas sekantis įrašas, o darbuotojų lange rodomas tos apygardos darbuotojų sąrašas.

Naudotojas spaudžia mygtuką „Apylinkės“. Atidaromas pasirinktos apygardos apylinkių kontaktinės informacijos langas.

 

Pav. 160

 

Naudotojas spaudžia piktogamą „Koreguoti apylinkės kontaktinę informaciją“. Atidaromas apylinkės kontaktinės informacijos koregavimo langas.

 

Pav. 161

 

Naudotojas pakoreguoja apylinkės kontaktinės informacijos duomenis ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą“. Pakeitimai išsaugomi, koregavimo langas uždaromas.

Naudotojas pakoreguoja apylinkės kontaktinės informacijos duomenis ir spaudžia piktogramą „Išsaugoti padarytus pakeitimus“. Pakeitimai išsaugomi.

Naudotojas pakoreguoja apylinkės kontaktinės informacijos duomenis ir spaudžia piktogramą „Atnaujinti įrašą iš DB / atsisakyti padarytų pakeitimų“. Pakeitimai neišsaugomi DB.

Naudotojas spaudžia piktogramą „Ankstesnis įrašas“. Apylinkių sąraše kita spalva rodomas ankstesnis įrašas, o koregavimo formos laukai užpildomi tos apylinkės duomenimis.

Naudotojas spaudžia piktogramą „Sekantis įrašas“. Apylinkių sąraše kita spalva rodomas sekantis įrašas, o koregavimo formos laukai užpildomi tos apylinkės duomenimis.

Kiti veiksmai apylinkių sąraše: piktogramos  pagalba galima atnaujinti pasirinktą įrašą; piktogramos  pagalba galima atnaujinti visus įrašus.

Naudotojas spaudžia mygtuką “Žemėlapis”. Rodomas pasirinktos apylinkės žemėlapis su tai apylinkei priklausančiais namais.

Naudotojas spaudžia mygtuką “Netikslios teritorijos”. Atidaromas pasirinktos apylinkės netikslių teritorijų sąrašo langas.

 

Pav. 162

 

Naudotojas spaudžia žalios spalvos piktogramą “+”. Atidaromas naujos netikslios teritorijos sukūrimo langas.

 

Pav. 163

 

Naudotojas spaudžia paieškos piktogramą. Atidaromas teritorijos pasirinkimo langas.

 

Pav. 164

 

Naudotojas spaudžia mygtuką “Ieškoti”. Rodomas teritorijų sąrašas.

 

Pav. 165

 

Naudotojas pasirenka teritoriją ir spaudžia mygtuką “Pasirinkti”. Teritorijos pavadinimas įkeliamas į netikslios teritorijos sukūrimo langą. Naudotojas užpildo likusius laukus ir spaudžia piktogramą “Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą” arba “Išsaugoti padarytus pakeitimus”.Netikslių teritorijų sąraše atsiranda naujai sukurta netiksli teritorija.

Apylinkės netikslių teritorijų lange naudotojas spaudžia piktogramą “Koreguoti netikslią teritoriją”. Atidaromas netikslios teritorijos koregavimo langas.

 

Pav. 166

 

Naudotojas pakoreguoja netikslios teritorijos informaciją ir spaudžia piktogramą “Išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą”, “Išsaugoti padarytus pakeitimus” arba “Atnaujinti įrašą iš DB / atsisakyti padarytų pakeitimų”.

Netikslių teritorijų lange naudotojas spaudžia raudonos spalvos piktogramą “-“. Atsidaro dialogo langas, prašantis naudotojo patvirtinti netikslios teritorijos šalinimą.

 

Pav. 167

 

Naudotojas spaudžia mygtuką “Taip”. Netiksli teritorija pašalinama. Jei naudotojas nori atsisakyti pašalinimo, spaudžia mygtuką “Ne”.

Kiti veiksmai netikslių teritorijų lange: piktogramos  pagalba galima atnaujinti pasirinktą įrašą; piktogramos  pagalba galima atnaujinti visus įrašus. Piktogramų  pagalba galima pereiti į ankstesnę / sekančią apylinkę.

 

3.14               Rinkėjai

 

Pasirinkus meniu „Rinkėjai-> F5 formos“ atidaroma ekraninė forma su rinkėjų, užpildžiusių F5 formą, sąrašu. Su šia forma gali dirbti VRK, apygardų ir apylinkių vartotojai. Priklausomai nuo vartotojo tipo, keičiasi ir formos režimas.

 

Pav. 168

 

Formą sudaro blokai:

·         Užklausos sąlygos

·         Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai

·         Funkcijų blokas

·         Prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas

3.14.1         F5 formos

Pasirinkus meniu „Rinkėjai-> F5 formos“ atidaroma ekraninė forma su rinkėjų, užpildžiusių F5 formą, sąrašu. Su šia forma gali dirbti VRK, apygardų ir apylinkių vartotojai. Priklausomai nuo vartotojo tipo, keičiasi ir formos režimas.

 

Pav. 169

 

Formą sudaro blokai:

·         Užklausos sąlygos

·         Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai

·         Funkcijų blokas

·         Prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas

 

3.14.2         Blokas: Užklausos sąlygos

 

Pav. 170

 

Šiame bloke yra filtrai suteikiantys  galimybę filtruoti apylinkės rinkėjus pagal:

1.     Asmens kodą

2.     Vardą arba vardo pradžią

3.     Pavardę arba pavardės pradžią

4.     Gimimo datą

Dėmesio – norint, kad apylinkės rinkėjų sąrašas būtų pateikiamas didesne sparta, siūloma naudoti filtrus.  Optimalus variantas kai vienu kartu pateikiama iki 300 rinkėjų.

 

Pakeitus paieškos sąlygas, būtina įvykdyti paiešką iš naujo.

 

3.14.3         Blokas: Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai

 

Pav. 171

 

Priklausomai nuo vartotojo tipo, laukai „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apygardos sąrašą)“ ir „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apylinkės sąrašą)“   įgauna savybę, kurios pagalba jie yra keičiami arba ne.

1.     VRK vartotojo tipas: aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas privalo pasirinkti apygardą ir apylinkę, į kurios sąrašą bus įrašomi, arba yra įrašyti rinkėjai.

2.     Apygardos vartotojo tipas : „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apygardos sąrašą)“. Nekeičiamas laukas. Atsidarius šią formą reikšmė būna ištatoma automatiškai pagal vartotojo įdarbinimą.  Laukas „Apylinkė“ yra aktyvuotas pasirinkimui.

3.     Apylinkės vartotojo tipas:  „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apygardos sąrašą)“  ir „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apylinkės sąrašą)“ laukai nekeičiami. Reikšmės išstatomos automatiškai pagal vartotojo įdarbinimą sistemoje.

Šie du laukai yra naudojami tiek rinkėjų, užpildžiusių F5 formą filtravimui, tiek ir nustato rinkimų apygardą ir apylinkę, į kurią bus perkeltas rinkėjas sukuriant naują F5 formą.

Kiti bloko laukai:

Filtras: išbraukiant iš (rinkimų apygardos sąrašo) – rinkėjas išbraukiamas iš atitinkamo rinkėjų sąrašo;

Filtras: išbraukiant iš (rinkimų apylinkės sąrašo) – rinkėjas išbraukiamas iš atitinkamo rinkėjų sąrašo;

Filtras: Rinkimų apylinkės sprendimas – rinkimų apylinkės sprendimas;

Filtras: Rinkimų apygardos sprendimas – rinkimų apygardos sprendimas.

 

3.14.4         Blokas: Funkcijų blokas

 

Šiame bloke pateikti mygtukai, kurių pagalba galite vykdyti paiešką F5 formų sąraše, bei sukurti naują F5 formą

 

Pav. 172

 

Mygtukas: Ieškoti – pagal nustatys kriterijus, vykdo paieška F5 formų sąraše.

Mygtukas: Išvalyti – išvalo F5 formų sąrašą bei paieškos kriterijus. Pasiruošimas naujai paieškai.

Mygtukas: Sukurti – skirtas sukurti naują F5 formą.

 

3.14.5         Blokas: Prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas

 

Pav. 173

 

Bloko viršuje yra mygtukų juosta, sudaryta iš:

Mygtukas:  – sukurti naują F5 formą. Dubliuoja funkcijų bloko mygtuką Sukurti.

Mygtukas:  - redaguoti pasirinktą F5 formą.

Mygtukas:  - atnaujinti pasirinktą F5 formą.

Mygtukas:  - atnaujinti visas  F5 formas sąraše.

Žemiau pateikiamas prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas, suformuotas pagal blokuose „Užklausos sąlygos“ ir „Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai“ suformuotus kriterijus. Šio sąrašo pirmuose dviejuose stulpeliuose piktogramomis atvaizduojami apylinkės ir apygardos sprendimai:

¿ - nėra sprendimo, bet jis privalo būti priimtas;

ü - teigiamas sprendimas;

û - neigiamas sprendimas.

 Jeigu rinkimų apygardos sprendimo laukelis tuščias – sprendimas nereikalingas. Užvedus pelės žymeklį ant pasirinktos piktogramos parodomas sprendimo tekstas.

Įvykdytos F5 formos sąraše išskiriamos pilka simbolių spalva.

Nuspaudus mygtuką  atskirame lange atidaroma nauja F5 forma, kurios visi laukai išskyrus lauką „Asmens kodas“ yra neaktyvūs:

Pav. 174

 

Įvedus rinkėjo asmens kodą nuspaudžiamas klavišas 8  , arba mygtukas „Ieškoti“. Atskirame lange atidaromas pretendentų sąrašas, šiuo atveju sudarytas iš vieno asmens:

 

Pav. 175

 

Nuspaudus mygtuką „Atsisakyti“ - grįžtama į formą F5. Nuspaudus mygtuką. „Pasiimti“ pasirinkto pretendento duomenys perkeliami į formą F5:

Pav. 176

 

Bloke „Gyvenamosios vietos adresas šioje rinkimų apylinkėje“ suformuojami duomenys apie naują asmens gyvenamąją vietą. Gyvenamosios vietos adreso komponentai (pasirenkamas iš galimų reikšmių sąrašo) yra aktyvuojami tik tuo atveju, jei jie yra netušti, o jų galimų reikšmių sąrašai yra apriboti rinkimų apylinkės ribų reikšmėmis.

Priklausomai nuo vartotojo tipo, blokų „Apylinkės rinki

mų komisijos sprendimas“ ir „Apygardos (savivaldybės) rinkimų komisijos sprendimas“ laukai – „Sprendimas“  įgauna savybę, kurios pagalba jie yra keičiami arba ne.

1.     VRK vartotojo tipas : aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas gali pasirinkti bet kurią sprendimų kombinaciją.

2.     Apygardos vartotojo tipas : aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas gali pasirinkti bet kurią sprendimų kombinaciją.

3.     Apylinkės vartotojo tipas: aktyvuojamas  tik bloko „Apylinkės rinkimų komisijos sprendimas“ laukas – „Sprendimas“.

Lango F5 forma viršuje yra mygtukų juosta, susidedanti iš:

Mygtukas:  – išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą;

Mygtukas:  – išsaugoti padarytus pakeitimus;

Mygtukas:  – sukurti naują F5 formą;

Mygtukas:  - atnaujinti F5 formą;

Mygtukas:  - ankstesnė F5 formą sąraše;

Mygtukas:  - sekanti F5 formą sąraše;

Mygtukas:  - atšaukti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą;

Pav. 177

3.14.6         Rinkėjų sąrašas

 

Pasirinkus meniu „Rinkėjai-> Rinkėjų sąrašas“ atidaroma ekraninė forma su rinkėjų sąrašu. Su šia forma gali dirbti VRK, apygardų ir apylinkių vartotojai. Priklausomai nuo vartotojo tipo, keičiasi ir formos režimas.

 

RINKEJU_SARASU_LANGAS.jpg

Pav. 178

 

Formą sudaro blokai:

·         Apygarda / Apylinkė

·         Apylinkės / Požymiai

·         Pasirinkti iš sąrašo

·         Išplėstos pasirinkimo sąlygos

·         Funkcijų blokas

·         Rinkėjų sąrašas

 

3.14.7         Blokas: Apygarda / Apylinkė

 

Priklausomai nuo vartotojo tipo, laukai „Apygarda“ ir „Apylinkė“  įgauna savybę, kurios pagalba jie yra keičiami arba ne.

VRK vartotojo tipas : aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas privalo pasirinkti apygardą ir apylinkę, su kurios sąrašais norės dirbti.

Apygardos vartotojo tipas : „Apygarda“ nekeičiamas laukas. Atsidarius šią formą reikšmė nustatoma automatiškai pagal vartotojo įdarbinimą.  Laukas „apylinkė“ yra aktyvuotas pasirinkimui.

Apylinkės vartotojo tipas:  Apygarda“  ir „Apylinkė“ laukai nekeičiami. Reikšmės išstatomos automatiškai pagal vartotojo įdarbinimą sistemoje.

 

3.14.8         Blokas: Apylinkės požymiai

 

Šis blokas skirtas apylinkės vartotojui pažymėti apylinkės darbo eigą :

·         apylinkė baigė darbą su rinkėjais, kuriuos reikia įtraukti į balsuojančių namuose sąrašą (P6)[1]

·         apylinkė baigė žymėti rinkėjus, kurie balsuoja namuose[2]

Šie požymiai yra nustatomi konkrečiam rinkimų turui, priklausomai nuo rinkimų turo.

 

3.14.9         Blokas: Pasirinkti iš sąrašo

 

Šiame bloke yra filtrai suteikiantys  galimybę atrinkti apylinkės rinkėjus pagal:

·     Pagal rinkėjo kortelės numerio intervalą „nuo – iki“[3]

·     Vardą arba vardo fragmentą

·     Pavardę arba pavardės fragmentą

·     Gimimo datą

·     Adresą

·     Pasirenkamas paieškos sąrašas „RODYTI“, leidžiantis filtruoti :

o    Visus esančius sąraše

o    Visus išbrauktus iki šios dienos[4]

o    Visus papildomai įrašytus iki šios dienos

o    Tik rinkėjus, kurie gyvena sodo bendrijose[5]

o    Apskaitytus[6]

o    Rinkėjus, užpildžiusius F5 prašymą, bet dar nėra sprendimo[7]

Laukuose,  kuriuose galima filtruoti pagal fragmentą, galima nurodyti reikšmes naudojant specialią išraišką. Pavyzdžiui: Vardas = %TIN%. Bus surasti rinkėjai, kurių varda: KRISTINA,VALENTINA,JUSTINAS ir t.t.

 

Dėmesio – norint, kad apylinkės rinkėjų sąrašas būtų pateikiamas didesne sparta, siūloma naudoti filtrus.  Pavyzdžiui, apsiriboti rinkėjo kortelės numerių intervalu nuo 1  iki 300 ir t.t. Optimalus atvejis – kuomet vienu kartu pateikiama iki 300 rinkėjų.

 

Rastų rinkėjų kiekis rodomas virš rinkėjų sąrašo bloko, dešinėje pusėje. Pakeitus paieškos sąlygas, būtina įvykdyti paiešką iš naujo.

 

3.14.10     Blokas: Išplėstos pasirinkimo sąlygos

 

Šiame  bloke yra papildomi filtrai, skirti filtruoti apylinkės rinkėjų sąrašą.

 

RINKEJU_SARASO_PAP_FILTRAS.jpg

Pav. 179

 

Filtras: Rinkimų turas – priklausomai nuo rinkimų stadijos šis laukas yra keičiamas arba ne. Pvz., jei šiuo metu vyksta antras rinkimų turas, Jūs galite pasirinkti ir peržiūrėti pirmo rinkimų turo rinkėjų požymius.

Filtras: Rinkėjų dalyvavimai rinkimuose  - priklausomai nuo rinkimų ir kokiuose rinkimuose dalyvauja apylinkė galima, filtruoti rinkėjus  dalyvaujančius ar nedalyvaujančius konkrečiuose rinkimuose.

Filtras: Kortelė įteikta (NP) – atrenka rinkėjus, kuriems nėra jokio požymio apie kortelės įteikimą.

Filtras: Balsavo namuose (NP) – atrenka rinkėjus, kuriems nėra jokio požymio apie balsavimą namuose.

Pakeitus paieškos sąlygas, būtina įvykdyti paiešką iš naujo.

 

3.14.11     Blokas: Funkcijų blokas

 

Šiame bloke pateikti mygtukai, su kuriais galite vykdyti paiešką rinkėjų sąraše, uždėti požymius rinkėjams.

 

RINKEJU_SARASU_FUNKC_BLOKAS.jpg

Pav. 180

 

Mygtukas: Ieškoti – pagal nustatytus kriterijus vykdo paiešką rinkėjų sąraše.

Mygtukas: Išvalyti – išvalo rinkėjų sąrašą bei paieškos kriterijus. Pasiruošimas naujai paieškai.

Mygtukas: Slėpti filtrus – paslepia filtravimo blokus, tuo pačiu padidėja rinkėjų sąrašo blokas, todėl atsiranda galimybė vienu metu matyti didesnę dalį rinkėjų sąrašo. Paslėpus filtrus, aktyvuojamas mygtukas „Rodyti filtrus“.

Mygtukas: Žymėk ­­– atidaromas papildomas langas,  kuriame galima uždėti požymius rinkėjams apie kortelės įteikimą, įtraukti į balsuojančių namuose sąrašą ir t.t.[8] Šis funkcionalumas aprašytas žemiau.

Mygtukas: Perkelk  - atidaromas papildomas langas, kuriame galima perkelti rinkėjus į norimą apylinkę.[9] Šis funkcionalumas aprašytas žemiau.

Pasirinkimo sąrašas:  Pritaikyti vaizdą – pakeičia rinkėjų sąrašo bloko stulpelių išdėstymą.[10]

Mygtukas:  Sąrašą (su spausdintuvo piktograma) – sugeneruoja atrinktų rinkėjų sąrašą į duomenų bylą, skirtą Microsoft Office Excel programai.[11]

Mygtukas:  Kortelę (su spausdintuvo piktograma) – sugeneruoja pasirinkto(-ų) rinkėjo(-ų) kortelę(-es) PDF formatu.[12] Kaip pasirinkti, kad rinkėjo kortelės būtų sugeneruotos iškart keliems rinkėjams, skaitykite skiltyje „Rinkėjų sąrašo“ blokas.

Taip pat šio bloko dešinėje pusėje rodomas rastų rinkėjų kiekis.

 

3.14.12     Blokas: Rinkėjų sąrašas

 

Šiame bloke pateikiamas rastų rinkėjų sąrašas pagal nustatytas paieškos salygas.

 

RINKEJU_SARAS.jpg

Pav. 181

 

Taip pateikiama rinkėjo informacija ir jo požymiai.[13] Norint padidinti šio bloko aukštį reikia paslėpti filtrus (mygtukas „Slėpti filtrus“. Norint atlikti veiksmą iš karto su keletu rinkėjų (pvz. sugeneruoti rinkėjo korteles), galima naudoti specialias klavišų ir pelės kombinacijas. SHIFT  + pelės kairys klavišas, rinkėjų grupės pažymėjimui sąraše. Rinkėjų žymėjimui / atžymėjimui po vieną – naudokite šią klavišų kombinaciją: СTRL  + pelės kairys klavišas .

 

RINKEJU_SARAS_GRP.jpg

Pav. 182

 

3.14.13     Požymių suteikimas rinkėjams, naudojant mygtuką „žymėk“

 

Rinkėjams galima suteikti požymius:

·         Balsuojančių namuose sąrašas (P6):

o  Įtraukti į balsuojančių namuose sąrašą

o  Išbraukti iš balsuojančių namuose sąrašo

·         Kortelės įteikimas:

o  Rinkėjo kortelės įteikimas

o  Rinkėjo kortelės neįteikimas (nurodžius konkrečią priežastį)

o  Nuimti rinkėjo kortelės įteikimo / neįteikimo faktą

·         Balsavimas namuose:

o  Balsavo namuose

o  Nebalsavo namuose (nurodžius konkrečią priežastį)

o  Nuimti balsavusio / nebalsavusio namuose priežastį

Visi šiuos požymius galima priskirti, iškvietus požymių suteikimo langą mygtuko  Žymėk“ pagalba[14].

 

RINKEJU_SARASU_SET_POZYMIAI.jpg

Pav. 183

 

Lange matomi laukai:

·         Pasirinktų rinkėjų sąraše rinkėjų kiekis, kuriems bus suteiki požymiai (priklausomai vieną ar rinkėjų grupę esate pažymėjęs sąraše)

·         Veiksmo data

·         Komisijos narys, atlikęs veiksmą